Title/Search

מערכת הזמנות

 

 

אירועים מתוכננים

קורס הכרת הספרייה - רפואה בין לאומית

תאריך:
Sunday, Jul 30 2017
שעות:
13:00 - 14:00
מיקום:
ספרייה רפואית, הספרייה הרפואית
סוג:
הדרכות שנה א

קורס הכרת הספרייה - רפואה

תאריך:
Monday, Sep 4 2017
שעות:
15:00 - 17:00
מיקום:
ארן 504, ספריית ארן
סוג:
הדרכות שנה א

יום אוריינטציה בפקולטה למדה"ב

תאריך:
Tuesday, Sep 5 2017
שעות:
אירוע יום מלא
מיקום:
אולם גולדמן, ספרייה רפואית, הפקולטה למדעי הבריאות
סוג:
אירועים מומלצים

קורס הכרת הספרייה - רפואה

תאריך:
Thursday, Sep 7 2017
שעות:
14:15 - 16:15
מיקום:
ארן 504, ספריית ארן
סוג:
הדרכות שנה א

קורס הכרת הספרייה - רפואה

תאריך:
Sunday, Sep 10 2017
שעות:
8:00 - 10:00
מיקום:
ארן 504, ספריית ארן
סוג:
הדרכות שנה א

תחילת שנת הלימודים תשע"ח

תאריך:
Sunday, Oct 22 2017
שעות:
אירוע יום מלא
מיקום:
ספרייה רפואית, הפקולטה למדעי הבריאות
סוג:
אירועים מומלצים מידע כללי

קורס הכרת הספרייה - סיעוד

תאריך:
Monday, Oct 23 2017
שעות:
12:00 - 15:00
מיקום:
ארן 504, ספריית ארן
סוג:
הדרכות שנה א

קורס הכרת הספרייה - פיזיותרפיה

תאריך:
Tuesday, Oct 24 2017
שעות:
9:00 - 12:00
מיקום:
ארן 504, ספריית ארן
סוג:
הדרכות שנה א

קורס הכרת הספרייה - פיזיותרפיה

תאריך:
Thursday, Oct 26 2017
שעות:
9:00 - 12:00
מיקום:
ארן 504, ספריית ארן
סוג:
הדרכות שנה א

קורס הכרת הספרייה - סיעוד

תאריך:
Monday, Oct 30 2017
שעות:
12:00 - 15:00
מיקום:
ארן 504, ספריית ארן
סוג:
הדרכות שנה א

מערכת הזמנות

שעות פתיחה

Display of Opening hours
Opening Hours
Friday, Jul 28
שעות הספרייהClosed
דלפקי השירותClosed

הזמנת חדרי למידה

ניתן להזמין חדרי למידה בקבוצות.

הזמינו הדרכה אישית

לקיצור זמן מחקר הספרות - הזמינו פגישה עם מידענ/ית לחיפושי מידע והדרכה פרטנית