Title/Search

מערכת הזמנות

 

 

אירועים מתוכננים

פגרת הקיץ - הספרייה סגורה

תאריך:
Sunday, Aug 26 2018
שעות:
אירוע יום מלא
מיקום:
ספרייה רפואית, הספרייה הרפואית
סוג:
מידע כללי

פגרת הקיץ - הספרייה סגורה

תאריך:
Monday, Aug 27 2018
שעות:
אירוע יום מלא
מיקום:
ספרייה רפואית, הספרייה הרפואית
סוג:
מידע כללי

פגרת הקיץ - הספרייה סגורה

תאריך:
Tuesday, Aug 28 2018
שעות:
אירוע יום מלא
מיקום:
ספרייה רפואית, הספרייה הרפואית
סוג:
מידע כללי

פגרת הקיץ - הספרייה סגורה

תאריך:
Wednesday, Aug 29 2018
שעות:
אירוע יום מלא
מיקום:
ספרייה רפואית, הספרייה הרפואית
סוג:
מידע כללי

פגרת הקיץ - הספרייה סגורה

תאריך:
Thursday, Aug 30 2018
שעות:
אירוע יום מלא
מיקום:
ספרייה רפואית, הספרייה הרפואית
סוג:
מידע כללי

פגרת הקיץ - הספרייה סגורה

תאריך:
Friday, Aug 31 2018
שעות:
אירוע יום מלא
מיקום:
ספרייה רפואית, הספרייה הרפואית
סוג:
מידע כללי

מערכת הזמנות

שעות פתיחה

Display of Opening hours
Opening Hours
Thursday, Aug 16
שעות הספרייה
דלפקי השירות

הזמנת חדרי למידה

ניתן להזמין חדרי למידה בקבוצות.

הזמינו הדרכה אישית

לקיצור זמן מחקר הספרות - הזמינו פגישה עם מידענ/ית לחיפושי מידע והדרכה פרטנית