Title/Search

מערכת הזמנות

 

 

אירועים מתוכננים

חג פורים - הספרייה סגורה

תאריך:
Thursday, Mar 1 2018
שעות:
אירוע יום מלא
מיקום:
ספרייה רפואית, הספרייה הרפואית
סוג:
מידע כללי

קורס הכרת הספרייה - כלל המחלקות

תאריך:
Tuesday, Apr 10 2018
שעות:
9:00 - 12:00
מיקום:
חדר 504, ספריית ארן, ספריית ארן
סוג:
הדרכות שנה א

מערכת הזמנות

שעות פתיחה

Display of Opening hours
Opening Hours
Sunday, Feb 25
שעות הספרייה
דלפקי השירות

הזמנת חדרי למידה

ניתן להזמין חדרי למידה בקבוצות.

הזמינו הדרכה אישית

לקיצור זמן מחקר הספרות - הזמינו פגישה עם מידענ/ית לחיפושי מידע והדרכה פרטנית