שעות פתיחה - שימו לב לשעות הפתיחה של הספרייה לעומת שעות השירות לקהל בדלפקים

Display of Opening hours
Feb 25
Sunday
Feb 26
Monday
Feb 27
Tuesday
Feb 28
Wednesday
Mar 01
Thursday
Mar 02
Friday
Mar 03
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Mar 04
Sunday
Mar 05
Monday
Mar 06
Tuesday
Mar 07
Wednesday
Mar 08
Thursday
Mar 09
Friday
Mar 10
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Mar 11
Sunday
Mar 12
Monday
Mar 13
Tuesday
Mar 14
Wednesday
Mar 15
Thursday
Mar 16
Friday
Mar 17
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Mar 18
Sunday
Mar 19
Monday
Mar 20
Tuesday
Mar 21
Wednesday
Mar 22
Thursday
Mar 23
Friday
Mar 24
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Mar 25
Sunday
Mar 26
Monday
Mar 27
Tuesday
Mar 28
Wednesday
Mar 29
Thursday
Mar 30
Friday
Mar 31
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Apr 01
Sunday
Apr 02
Monday
Apr 03
Tuesday
Apr 04
Wednesday
Apr 05
Thursday
Apr 06
Friday
Apr 07
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Apr 08
Sunday
Apr 09
Monday
Apr 10
Tuesday
Apr 11
Wednesday
Apr 12
Thursday
Apr 13
Friday
Apr 14
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Apr 15
Sunday
Apr 16
Monday
Apr 17
Tuesday
Apr 18
Wednesday
Apr 19
Thursday
Apr 20
Friday
Apr 21
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Apr 22
Sunday
Apr 23
Monday
Apr 24
Tuesday
Apr 25
Wednesday
Apr 26
Thursday
Apr 27
Friday
Apr 28
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Apr 29
Sunday
Apr 30
Monday
May 01
Tuesday
May 02
Wednesday
May 03
Thursday
May 04
Friday
May 05
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
May 06
Sunday
May 07
Monday
May 08
Tuesday
May 09
Wednesday
May 10
Thursday
May 11
Friday
May 12
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
May 13
Sunday
May 14
Monday
May 15
Tuesday
May 16
Wednesday
May 17
Thursday
May 18
Friday
May 19
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
May 20
Sunday
May 21
Monday
May 22
Tuesday
May 23
Wednesday
May 24
Thursday
May 25
Friday
May 26
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
May 27
Sunday
May 28
Monday
May 29
Tuesday
May 30
Wednesday
May 31
Thursday
Jun 01
Friday
Jun 02
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Jun 03
Sunday
Jun 04
Monday
Jun 05
Tuesday
Jun 06
Wednesday
Jun 07
Thursday
Jun 08
Friday
Jun 09
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Jun 10
Sunday
Jun 11
Monday
Jun 12
Tuesday
Jun 13
Wednesday
Jun 14
Thursday
Jun 15
Friday
Jun 16
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Jun 17
Sunday
Jun 18
Monday
Jun 19
Tuesday
Jun 20
Wednesday
Jun 21
Thursday
Jun 22
Friday
Jun 23
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Jun 24
Sunday
Jun 25
Monday
Jun 26
Tuesday
Jun 27
Wednesday
Jun 28
Thursday
Jun 29
Friday
Jun 30
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Jul 01
Sunday
Jul 02
Monday
Jul 03
Tuesday
Jul 04
Wednesday
Jul 05
Thursday
Jul 06
Friday
Jul 07
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Jul 08
Sunday
Jul 09
Monday
Jul 10
Tuesday
Jul 11
Wednesday
Jul 12
Thursday
Jul 13
Friday
Jul 14
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות