שעות פתיחה - שימו לב לשעות הפתיחה של הספרייה לעומת שעות השירות לקהל בדלפקים

Display of Opening hours
Aug 12
Sunday
Aug 13
Monday
Aug 14
Tuesday
Aug 15
Wednesday
Aug 16
Thursday
Aug 17
Friday
Aug 18
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Aug 19
Sunday
Aug 20
Monday
Aug 21
Tuesday
Aug 22
Wednesday
Aug 23
Thursday
Aug 24
Friday
Aug 25
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Aug 26
Sunday
Aug 27
Monday
Aug 28
Tuesday
Aug 29
Wednesday
Aug 30
Thursday
Aug 31
Friday
Sep 01
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Sep 02
Sunday
Sep 03
Monday
Sep 04
Tuesday
Sep 05
Wednesday
Sep 06
Thursday
Sep 07
Friday
Sep 08
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Sep 09
Sunday
Sep 10
Monday
Sep 11
Tuesday
Sep 12
Wednesday
Sep 13
Thursday
Sep 14
Friday
Sep 15
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Sep 16
Sunday
Sep 17
Monday
Sep 18
Tuesday
Sep 19
Wednesday
Sep 20
Thursday
Sep 21
Friday
Sep 22
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Sep 23
Sunday
Sep 24
Monday
Sep 25
Tuesday
Sep 26
Wednesday
Sep 27
Thursday
Sep 28
Friday
Sep 29
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Sep 30
Sunday
Oct 01
Monday
Oct 02
Tuesday
Oct 03
Wednesday
Oct 04
Thursday
Oct 05
Friday
Oct 06
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Oct 07
Sunday
Oct 08
Monday
Oct 09
Tuesday
Oct 10
Wednesday
Oct 11
Thursday
Oct 12
Friday
Oct 13
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Oct 14
Sunday
Oct 15
Monday
Oct 16
Tuesday
Oct 17
Wednesday
Oct 18
Thursday
Oct 19
Friday
Oct 20
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Oct 21
Sunday
Oct 22
Monday
Oct 23
Tuesday
Oct 24
Wednesday
Oct 25
Thursday
Oct 26
Friday
Oct 27
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Oct 28
Sunday
Oct 29
Monday
Oct 30
Tuesday
Oct 31
Wednesday
Nov 01
Thursday
Nov 02
Friday
Nov 03
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Nov 04
Sunday
Nov 05
Monday
Nov 06
Tuesday
Nov 07
Wednesday
Nov 08
Thursday
Nov 09
Friday
Nov 10
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Nov 11
Sunday
Nov 12
Monday
Nov 13
Tuesday
Nov 14
Wednesday
Nov 15
Thursday
Nov 16
Friday
Nov 17
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Nov 18
Sunday
Nov 19
Monday
Nov 20
Tuesday
Nov 21
Wednesday
Nov 22
Thursday
Nov 23
Friday
Nov 24
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Nov 25
Sunday
Nov 26
Monday
Nov 27
Tuesday
Nov 28
Wednesday
Nov 29
Thursday
Nov 30
Friday
Dec 01
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Dec 02
Sunday
Dec 03
Monday
Dec 04
Tuesday
Dec 05
Wednesday
Dec 06
Thursday
Dec 07
Friday
Dec 08
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Dec 09
Sunday
Dec 10
Monday
Dec 11
Tuesday
Dec 12
Wednesday
Dec 13
Thursday
Dec 14
Friday
Dec 15
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Dec 16
Sunday
Dec 17
Monday
Dec 18
Tuesday
Dec 19
Wednesday
Dec 20
Thursday
Dec 21
Friday
Dec 22
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Dec 23
Sunday
Dec 24
Monday
Dec 25
Tuesday
Dec 26
Wednesday
Dec 27
Thursday
Dec 28
Friday
Dec 29
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות