שעות פתיחה - שימו לב לשעות הפתיחה של הספרייה לעומת שעות השירות לקהל בדלפקים

Display of Opening hours
Jun 17
Sunday
Jun 18
Monday
Jun 19
Tuesday
Jun 20
Wednesday
Jun 21
Thursday
Jun 22
Friday
Jun 23
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Jun 24
Sunday
Jun 25
Monday
Jun 26
Tuesday
Jun 27
Wednesday
Jun 28
Thursday
Jun 29
Friday
Jun 30
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Jul 01
Sunday
Jul 02
Monday
Jul 03
Tuesday
Jul 04
Wednesday
Jul 05
Thursday
Jul 06
Friday
Jul 07
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Jul 08
Sunday
Jul 09
Monday
Jul 10
Tuesday
Jul 11
Wednesday
Jul 12
Thursday
Jul 13
Friday
Jul 14
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Jul 15
Sunday
Jul 16
Monday
Jul 17
Tuesday
Jul 18
Wednesday
Jul 19
Thursday
Jul 20
Friday
Jul 21
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Jul 22
Sunday
Jul 23
Monday
Jul 24
Tuesday
Jul 25
Wednesday
Jul 26
Thursday
Jul 27
Friday
Jul 28
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Jul 29
Sunday
Jul 30
Monday
Jul 31
Tuesday
Aug 01
Wednesday
Aug 02
Thursday
Aug 03
Friday
Aug 04
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Aug 05
Sunday
Aug 06
Monday
Aug 07
Tuesday
Aug 08
Wednesday
Aug 09
Thursday
Aug 10
Friday
Aug 11
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Aug 12
Sunday
Aug 13
Monday
Aug 14
Tuesday
Aug 15
Wednesday
Aug 16
Thursday
Aug 17
Friday
Aug 18
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Aug 19
Sunday
Aug 20
Monday
Aug 21
Tuesday
Aug 22
Wednesday
Aug 23
Thursday
Aug 24
Friday
Aug 25
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Aug 26
Sunday
Aug 27
Monday
Aug 28
Tuesday
Aug 29
Wednesday
Aug 30
Thursday
Aug 31
Friday
Sep 01
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Sep 02
Sunday
Sep 03
Monday
Sep 04
Tuesday
Sep 05
Wednesday
Sep 06
Thursday
Sep 07
Friday
Sep 08
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Sep 09
Sunday
Sep 10
Monday
Sep 11
Tuesday
Sep 12
Wednesday
Sep 13
Thursday
Sep 14
Friday
Sep 15
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Sep 16
Sunday
Sep 17
Monday
Sep 18
Tuesday
Sep 19
Wednesday
Sep 20
Thursday
Sep 21
Friday
Sep 22
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Sep 23
Sunday
Sep 24
Monday
Sep 25
Tuesday
Sep 26
Wednesday
Sep 27
Thursday
Sep 28
Friday
Sep 29
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Sep 30
Sunday
Oct 01
Monday
Oct 02
Tuesday
Oct 03
Wednesday
Oct 04
Thursday
Oct 05
Friday
Oct 06
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Oct 07
Sunday
Oct 08
Monday
Oct 09
Tuesday
Oct 10
Wednesday
Oct 11
Thursday
Oct 12
Friday
Oct 13
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Oct 14
Sunday
Oct 15
Monday
Oct 16
Tuesday
Oct 17
Wednesday
Oct 18
Thursday
Oct 19
Friday
Oct 20
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Oct 21
Sunday
Oct 22
Monday
Oct 23
Tuesday
Oct 24
Wednesday
Oct 25
Thursday
Oct 26
Friday
Oct 27
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Oct 28
Sunday
Oct 29
Monday
Oct 30
Tuesday
Oct 31
Wednesday
Nov 01
Thursday
Nov 02
Friday
Nov 03
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות