Event box

משאבי הספרייה - פיזיותרפיה- תואר ראשון שנה ג

פורטלים ומדריכים בנושא: פיזיותרפיה ושיקום by תמרה סיטניאקובסקי רכזת הדרכה ושירותי קהל

תאריך:
Sunday, Nov 29 2020
שעות:
12:15 - 13:45
סוג:
הדרכות מוזמנות הדרכות קבוצתיות
ההרשמה נסגרה

מארגני האירוע

תמרה סיטניאקובסקי רכזת הדרכה ושירותי קהל

אירועים דומים...