Event box

משאבי הספרייה - רפואה- שנה ד

פורטלים ומדריכים בנושא: קדם רפואה by תמרה סיטניאקובסקי רכזת הדרכה ושירותי קהל

תאריך:
Monday, Nov 30 2020
שעות:
15:00 - 16:30
סוג:
הדרכות מוזמנות הדרכות קבוצתיות
ההרשמה נסגרה

מארגני האירוע

תמרה סיטניאקובסקי רכזת הדרכה ושירותי קהל

אירועים דומים...