שעות פתיחה - שימו לב לשעות הפתיחה של הספרייה לעומת שעות השירות לקהל בדלפקים

Display of Opening hours
Oct 01
Sunday
Oct 02
Monday
Oct 03
Tuesday
Oct 04
Wednesday
Oct 05
Thursday
Oct 06
Friday
Oct 07
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Oct 08
Sunday
Oct 09
Monday
Oct 10
Tuesday
Oct 11
Wednesday
Oct 12
Thursday
Oct 13
Friday
Oct 14
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Oct 15
Sunday
Oct 16
Monday
Oct 17
Tuesday
Oct 18
Wednesday
Oct 19
Thursday
Oct 20
Friday
Oct 21
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Oct 22
Sunday
Oct 23
Monday
Oct 24
Tuesday
Oct 25
Wednesday
Oct 26
Thursday
Oct 27
Friday
Oct 28
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Oct 29
Sunday
Oct 30
Monday
Oct 31
Tuesday
Nov 01
Wednesday
Nov 02
Thursday
Nov 03
Friday
Nov 04
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Nov 05
Sunday
Nov 06
Monday
Nov 07
Tuesday
Nov 08
Wednesday
Nov 09
Thursday
Nov 10
Friday
Nov 11
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Nov 12
Sunday
Nov 13
Monday
Nov 14
Tuesday
Nov 15
Wednesday
Nov 16
Thursday
Nov 17
Friday
Nov 18
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Nov 19
Sunday
Nov 20
Monday
Nov 21
Tuesday
Nov 22
Wednesday
Nov 23
Thursday
Nov 24
Friday
Nov 25
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Nov 26
Sunday
Nov 27
Monday
Nov 28
Tuesday
Nov 29
Wednesday
Nov 30
Thursday
Dec 01
Friday
Dec 02
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Dec 03
Sunday
Dec 04
Monday
Dec 05
Tuesday
Dec 06
Wednesday
Dec 07
Thursday
Dec 08
Friday
Dec 09
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Dec 10
Sunday
Dec 11
Monday
Dec 12
Tuesday
Dec 13
Wednesday
Dec 14
Thursday
Dec 15
Friday
Dec 16
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Dec 17
Sunday
Dec 18
Monday
Dec 19
Tuesday
Dec 20
Wednesday
Dec 21
Thursday
Dec 22
Friday
Dec 23
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Dec 24
Sunday
Dec 25
Monday
Dec 26
Tuesday
Dec 27
Wednesday
Dec 28
Thursday
Dec 29
Friday
Dec 30
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Dec 31
Sunday
Jan 01
Monday
Jan 02
Tuesday
Jan 03
Wednesday
Jan 04
Thursday
Jan 05
Friday
Jan 06
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Jan 07
Sunday
Jan 08
Monday
Jan 09
Tuesday
Jan 10
Wednesday
Jan 11
Thursday
Jan 12
Friday
Jan 13
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Jan 14
Sunday
Jan 15
Monday
Jan 16
Tuesday
Jan 17
Wednesday
Jan 18
Thursday
Jan 19
Friday
Jan 20
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Jan 21
Sunday
Jan 22
Monday
Jan 23
Tuesday
Jan 24
Wednesday
Jan 25
Thursday
Jan 26
Friday
Jan 27
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Jan 28
Sunday
Jan 29
Monday
Jan 30
Tuesday
Jan 31
Wednesday
Feb 01
Thursday
Feb 02
Friday
Feb 03
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Feb 04
Sunday
Feb 05
Monday
Feb 06
Tuesday
Feb 07
Wednesday
Feb 08
Thursday
Feb 09
Friday
Feb 10
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Feb 11
Sunday
Feb 12
Monday
Feb 13
Tuesday
Feb 14
Wednesday
Feb 15
Thursday
Feb 16
Friday
Feb 17
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות