שעות פתיחה - שימו לב לשעות הפתיחה של הספרייה לעומת שעות השירות לקהל בדלפקים

Display of Opening hours
Jul 21
Sunday
Jul 22
Monday
Jul 23
Tuesday
Jul 24
Wednesday
Jul 25
Thursday
Jul 26
Friday
Jul 27
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Jul 28
Sunday
Jul 29
Monday
Jul 30
Tuesday
Jul 31
Wednesday
Aug 01
Thursday
Aug 02
Friday
Aug 03
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Aug 04
Sunday
Aug 05
Monday
Aug 06
Tuesday
Aug 07
Wednesday
Aug 08
Thursday
Aug 09
Friday
Aug 10
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Aug 11
Sunday
Aug 12
Monday
Aug 13
Tuesday
Aug 14
Wednesday
Aug 15
Thursday
Aug 16
Friday
Aug 17
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Aug 18
Sunday
Aug 19
Monday
Aug 20
Tuesday
Aug 21
Wednesday
Aug 22
Thursday
Aug 23
Friday
Aug 24
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Aug 25
Sunday
Aug 26
Monday
Aug 27
Tuesday
Aug 28
Wednesday
Aug 29
Thursday
Aug 30
Friday
Aug 31
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Sep 01
Sunday
Sep 02
Monday
Sep 03
Tuesday
Sep 04
Wednesday
Sep 05
Thursday
Sep 06
Friday
Sep 07
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Sep 08
Sunday
Sep 09
Monday
Sep 10
Tuesday
Sep 11
Wednesday
Sep 12
Thursday
Sep 13
Friday
Sep 14
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Sep 15
Sunday
Sep 16
Monday
Sep 17
Tuesday
Sep 18
Wednesday
Sep 19
Thursday
Sep 20
Friday
Sep 21
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Sep 22
Sunday
Sep 23
Monday
Sep 24
Tuesday
Sep 25
Wednesday
Sep 26
Thursday
Sep 27
Friday
Sep 28
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Sep 29
Sunday
Sep 30
Monday
Oct 01
Tuesday
Oct 02
Wednesday
Oct 03
Thursday
Oct 04
Friday
Oct 05
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Oct 06
Sunday
Oct 07
Monday
Oct 08
Tuesday
Oct 09
Wednesday
Oct 10
Thursday
Oct 11
Friday
Oct 12
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Oct 13
Sunday
Oct 14
Monday
Oct 15
Tuesday
Oct 16
Wednesday
Oct 17
Thursday
Oct 18
Friday
Oct 19
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Oct 20
Sunday
Oct 21
Monday
Oct 22
Tuesday
Oct 23
Wednesday
Oct 24
Thursday
Oct 25
Friday
Oct 26
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Oct 27
Sunday
Oct 28
Monday
Oct 29
Tuesday
Oct 30
Wednesday
Oct 31
Thursday
Nov 01
Friday
Nov 02
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Nov 03
Sunday
Nov 04
Monday
Nov 05
Tuesday
Nov 06
Wednesday
Nov 07
Thursday
Nov 08
Friday
Nov 09
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Nov 10
Sunday
Nov 11
Monday
Nov 12
Tuesday
Nov 13
Wednesday
Nov 14
Thursday
Nov 15
Friday
Nov 16
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Nov 17
Sunday
Nov 18
Monday
Nov 19
Tuesday
Nov 20
Wednesday
Nov 21
Thursday
Nov 22
Friday
Nov 23
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Nov 24
Sunday
Nov 25
Monday
Nov 26
Tuesday
Nov 27
Wednesday
Nov 28
Thursday
Nov 29
Friday
Nov 30
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Dec 01
Sunday
Dec 02
Monday
Dec 03
Tuesday
Dec 04
Wednesday
Dec 05
Thursday
Dec 06
Friday
Dec 07
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות