שעות פתיחה - שימו לב לשעות הפתיחה של הספרייה לעומת שעות השירות לקהל בדלפקים

Display of Opening hours
Jul 12
Sunday
Jul 13
Monday
Jul 14
Tuesday
Jul 15
Wednesday
Jul 16
Thursday
Jul 17
Friday
Jul 18
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Jul 19
Sunday
Jul 20
Monday
Jul 21
Tuesday
Jul 22
Wednesday
Jul 23
Thursday
Jul 24
Friday
Jul 25
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Jul 26
Sunday
Jul 27
Monday
Jul 28
Tuesday
Jul 29
Wednesday
Jul 30
Thursday
Jul 31
Friday
Aug 01
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Aug 02
Sunday
Aug 03
Monday
Aug 04
Tuesday
Aug 05
Wednesday
Aug 06
Thursday
Aug 07
Friday
Aug 08
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Aug 09
Sunday
Aug 10
Monday
Aug 11
Tuesday
Aug 12
Wednesday
Aug 13
Thursday
Aug 14
Friday
Aug 15
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Aug 16
Sunday
Aug 17
Monday
Aug 18
Tuesday
Aug 19
Wednesday
Aug 20
Thursday
Aug 21
Friday
Aug 22
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Aug 23
Sunday
Aug 24
Monday
Aug 25
Tuesday
Aug 26
Wednesday
Aug 27
Thursday
Aug 28
Friday
Aug 29
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Aug 30
Sunday
Aug 31
Monday
Sep 01
Tuesday
Sep 02
Wednesday
Sep 03
Thursday
Sep 04
Friday
Sep 05
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Sep 06
Sunday
Sep 07
Monday
Sep 08
Tuesday
Sep 09
Wednesday
Sep 10
Thursday
Sep 11
Friday
Sep 12
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Sep 13
Sunday
Sep 14
Monday
Sep 15
Tuesday
Sep 16
Wednesday
Sep 17
Thursday
Sep 18
Friday
Sep 19
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Sep 20
Sunday
Sep 21
Monday
Sep 22
Tuesday
Sep 23
Wednesday
Sep 24
Thursday
Sep 25
Friday
Sep 26
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Sep 27
Sunday
Sep 28
Monday
Sep 29
Tuesday
Sep 30
Wednesday
Oct 01
Thursday
Oct 02
Friday
Oct 03
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Oct 04
Sunday
Oct 05
Monday
Oct 06
Tuesday
Oct 07
Wednesday
Oct 08
Thursday
Oct 09
Friday
Oct 10
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Oct 11
Sunday
Oct 12
Monday
Oct 13
Tuesday
Oct 14
Wednesday
Oct 15
Thursday
Oct 16
Friday
Oct 17
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Oct 18
Sunday
Oct 19
Monday
Oct 20
Tuesday
Oct 21
Wednesday
Oct 22
Thursday
Oct 23
Friday
Oct 24
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Oct 25
Sunday
Oct 26
Monday
Oct 27
Tuesday
Oct 28
Wednesday
Oct 29
Thursday
Oct 30
Friday
Oct 31
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Nov 01
Sunday
Nov 02
Monday
Nov 03
Tuesday
Nov 04
Wednesday
Nov 05
Thursday
Nov 06
Friday
Nov 07
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Nov 08
Sunday
Nov 09
Monday
Nov 10
Tuesday
Nov 11
Wednesday
Nov 12
Thursday
Nov 13
Friday
Nov 14
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Nov 15
Sunday
Nov 16
Monday
Nov 17
Tuesday
Nov 18
Wednesday
Nov 19
Thursday
Nov 20
Friday
Nov 21
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות
Display of Opening hours
Nov 22
Sunday
Nov 23
Monday
Nov 24
Tuesday
Nov 25
Wednesday
Nov 26
Thursday
Nov 27
Friday
Nov 28
Saturday
שעות הספרייה
דלפקי השירות