Skip to Main Content

Space Availability - ZOOM

ניתן להזמין עד שבוע מראש את חדר הלמידה (009), פעם אחת ביום לקבוצה, בין השעות 8:30-19:30 

מיועד לסטודנטים של הפקולטה למדעי הבריאות בלבד!

הנחיות לתהליך ההזמנה

1. סמנו עד 2 משבצות זמן (סה"כ שעתיים) - כל קבוצה רשאית להזמין את החדר פעם אחת ביום למשך מקסימום שעתיים 
2. מלאו את הטופס, כתבו בעברית את שמות כל חברי קבוצת הלמידה.
3. תקבלו בדוא"ל שמסרתם הודעה עם בקשה לאישור ההזמנה.
4. אשרו את ההזמנה תוך 30 דקות. ללא אישור זה, הזמנתכם לא תיקלט במערכת.

5. קבוצה, אשר מפרה את הנהלים לא תוכל בעתיד להשתמש בחדר הלמידה 

 למידה נעימה!
    

בתקופת הבחינות ניתן להזמין גם את חדר ההדרכה (003), המיועד לקבוצות למידה גדולות של 10-15 אנשים.

 

   Available    Your Booking    Unavailable/Padding