Skip to Main Content

Space Availability - קומה 3: מדעי הרוח

הזמנת חדרי לימוד עצמי - ספריית ארן

  • החדרים מיועדים לקבוצות ולא ליחידים (לפחות 2 אנשים בחדר)
  • ניתן לבחור עד שתי משבצות זמן רצופות ליום למשתמש.
  • אין להירשם עם פרטים של סטודנטים שאינם חברי הקבוצה.
  • במידה והחדר לא יאויש ב- 15 הדקות הראשונות של השעה המוזמנת החדר יעבור  לשימוש קבוצה אחרת.
  • בתקופה של ארבעה שבועות ניתן להזמין שש תקופות של שעה או שלוש תקופות של שעתיים

הנחיות לתהליך ההזמנה:

  1. סמנו את המשבצות המבוקשות (עד 2 משבצות רצופות ליום).
  2. מלאו את שמכם וכתובת דוא"ל (יש למלא כתובת דוא"ל של אוניברסיטת בן-גוריון בלבד).
  3. תקבלו הודעה לדוא"ל שמסרתם עם בקשה לאישור ההזמנה.
  4. אשרו את ההזמנה באמצעות הקישור המופיע בדוא"ל בתוך 15 דקות. ללא אישור זה, הזמנתכם לא תיקלט במערכת.
  • לביטול הזמנה יש להיכנס לקישור שהתקבל בדוא"ל.

למידה נעימה!

   Available    Your Booking    Unavailable/Padding